5 G – bevakning.

Välkomna


Denna hemsida vill ge övergripande och lättnavigerad info om 5 G och relaterad elektrosmog samt att ge kanaler till fördjupad info och nyheter.

Information kring detta är stor och komplicerad så infon på denna hemsida är kortad och förenklad. Vill man gräva djupare är det bara att följa länkarna.
Det är bråttom då hälsopåverkan varit allvarlig i några år redan, och många experter säger att det kommer att öka nu när introduktionen av 5G har börjat.

Oavsett om du vill veta mer om t.ex. 5G-forskning eller om du vill ha konkreta förslag på något att göra, så ska denna hemsida också vara ett stöd då situationen med 5G (inkl infon) kan upplevas som komplicerad och obekväm.
Var därför uppmärksam på dig själv (humör, tankar, mående) innan du tar del av infon, och även efteråt. Mer om detta under ”Vad kan jag göra”.

Denna hemsida vill vara bättre än genomsnittliga 5G-sidor på att …

  • ge miljöpåverkan den uppmärksamhet den förtjänar men sällan får,
  • precisera vad som önskas (inte bara säga ”stoppa 5g!”),
  • använda vår egen energi som ett verktyg samt praktisera positivism.

Mer om syfte (och förslag till mål) på denna sida.

God läsning önskas.

.

Överväg gärna donation för att stötta fortsatt god information. Tack!

l – 1 – 1

Kontakt


Copyright (C) 5 G & elsmog-koll. All rights reserved

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång